Four new languages added to Dripmate

Dripmate strives for being user-friendly and to be available on the market in the language our client is most comfortable with – therefore, we are happy to announce that Dripmate’s language availability from Danish, English and French has now been upgraded to Dutch, German, Italian and Spanish.

Welcome to the new R&D Engineer

We are very happy to welcome and announce our new R&D Engineer, Finn Beldring. Finn is a mechanical engineer, who has previously worked with industrial product development. His experience and knowledge are the reason behind hiring him. We are looking forward for his contribution and for a long and beneficial collaboration.

Dripmate

Dripmate der er under ledelse af Carsten Berger, er et innovativt nyudviklet apparat til kontinuerlig intravenøs medicinering. Kontinuerlig intravenøs medicinering er en af de mest anvendte behandlingsformer på hospitaler verden over.

Dripmate løser en lang række uhensigtsmæssige udfordringer, i forbindelse med en traditionel kontinuerlig intravenøs behandling. Ved brug af Dripmate kan gennemføres en mere præcis intravenøs dosering, og derved gives en større sikkerhed for, at patienterne ved benyttelse af Dripmate til intravenøs behandling, får den korrekte mængde medicin. Ved traditionel intravenøs behandling forekommer der mere end 20 % behandlingsstop.

Dripmate vil adressere og minimere disse uplanlagte behandlings stop og dermed opnås en hurtig indgriben fra sundheds fagligt personale. Tilknyttet sundheds fagligt personale, vil endvidere kunne overvåge flere patienter under kontinuerlig intravenøs behandling, ved benyttelse af Dripmate end med den nuværende traditionelle metode, da Dripmate giver både audio og visuelle alarmer. Ved benyttelse af Dripmate opnås der således et væsentligt kvalitativt løft og samtidig opnås der ikke uvæsentlige ressourcebesparelser.

Dripmate er en unik, idet Dripmate som en Medical Device ikke kræves kalibrering eller løbende vedligeholdelse, hvilket tillige giver ressource besparelser i teknisk afdeling på sygehusene.

Dripmate A/S er udviklet i Danmark via et aktieselskab som blev etableret i 2007 og er idag fortsat et aktieselskab, hvor Carsten Berger er CEO. Dripmate A/S består af en professionel bestyrelse med Arne Kaae som bestyrelsen formand, med en Cand. Pharm og over 30 års ansættelse hos Novo Nordisk som Senior Vice President, samt Karsten Lollike, MD 1990, Ph.D 1997 og aktuelt tilknyttet Novo Nordisk som Corporate Vice President, QPPV, Bo Eklund, Cand. Marc. Aud med betydelig ledelseserfaring bl.a. som tidligere direktør i SAS Handling, Bombardier Transportation A/S samt Senior Vice President Falck Europa, Henrik Oehlenschlæger, Advokat (H), medlem af advokatrådet, formand for advokatsamfundets responsumudvalg samt Carsten Berger, Diploma of Valuation, ejendomsmægler, QMS Auditor / Medical Device ISO13485 med ledelseserfaringer som formand for børsnoteret selskaber på NASDAQ OMX.

Arne Kaae og Carsten Berger har været tilknyttet til selskabet siden dets etablering i 2007. Arne Kaae har været bestyrelsesformand i hele perioden, mens Carsten Berger dels har været bestyrelsesmedlem, og dels har Carsten Berger været tilknyttet som konsulent men siden primo 2017 har Carsten Berger været CEO.

Carsten Berger har en væsentlig aktionær andel af selskabet.

Dripmate A/S er beliggende i Symbion, et udviklingshus med ca. 400 andre nye innovative virksomheder, universiteter og statslige organisationer. Symbion er beliggende på Fruebjergvej 3, 2100 København Ø i rolige omgivelser, men grønne områder samt gode forbindelser til offentlige transport.

Dripmate A/S blev i 2017 CE certificeret underlagt EU-direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr, samt den danske bekendtgørelse nr. 1263 af 15. december 2008. Kvalitetssystem er udviklet og opfylder ISO13485:2016 som Dripmate blev certificeret til 27 september 2017, og tidligere var kvalitetssystem certificeret og fyldte ISO13485:2012.

Dripmate - Medical Device

Tilmeld nyhedsbrev: