Four new languages added to Dripmate

Dripmate strives for being user-friendly and to be available on the market in the language our client is most comfortable with – therefore, we are happy to announce that Dripmate’s language availability from Danish, English and French has now been upgraded to Dutch, German, Italian and Spanish.

Welcome to the new R&D Engineer

We are very happy to welcome and announce our new R&D Engineer, Finn Beldring. Finn is a mechanical engineer, who has previously worked with industrial product development. His experience and knowledge are the reason behind hiring him. We are looking forward for his contribution and for a long and beneficial collaboration.

Dripmate

Dripmate er et innovativt nyudviklet apparat til kontinuerlig intravenøs medicinering. Kontinuerlig intravenøs medicinering er en af de mest anvendte behandlingsformer på hospitaler verden over.

Dripmate løser en række uhensigtsmæssige udfordringer i forbindelse med en traditionel kontinuerlig intravenøs behandling. Ved brug af Dripmate kan gennemføres en mere præcis intravenøs dosering, og derved gives en større sikkerhed for, at patienterne ved benyttelse af Dripmate til intravenøs behandling, får den korrekte mængde medicin. Ved traditionel intravenøs behandling forekommer der mere end 20 % behandlingsstop.

Dripmate vil adressere og minimere disse uplanlagte behandlings stop og dermed opnås en hurtig indgriben fra personalet. Tilknyttet personale vil endvidere kunne overvåge flere patienter under kontinuerlig intravenøs behandling ved benyttelse af Dripmate end med den nuværende traditionelle metode, da Dripmate giver både audio og visuelle alarmer. Ved benyttelse af Dripmate opnås der således et væsentligt kvalitativt løft og samtidig opnås der ikke uvæsentlige ressourcebesparelser.

Dripmate er en unik Medical Device idet der ikke kræves kalibrering eller løbende vedligeholdelse.

Dripmate A/S er udviklet i Danmark. Blev etableret i 2007 og er idag et aktieselskab, hvor Carsten Berger er CEO. Dripmate A/S består af en professionel bestyrelse med Arne Kaae som bestyrelsen formand, samt Karsten Lollike, Bo Eklund, Henrik Oehlenschlæger samt Carsten Berger som øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Arne Kaae og Carsten Berger har været i selskabet siden dets etablering i 2007. Arne Kaae har været bestyrelsesformand i hele perioden, mens Carsten Berger dels har været bestyrelsesformand, dels har Carsten Berger været konsulent og siden primo 2017 har Carsten Berger været CEO.

Carsten Berger er væsentlig aktionær i selskabet.

Dripmate A/S er beliggende i Symbion et udviklingshus med ca. 300 andre nye innovative virksomheder. Symbion er beliggende på Fruebjergvej 3, 2100 København Ø.

Dripmate A/S blev i 2017 CE certificeret underlagt EU-direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr, samt den danske bekendtgørelse nr. 1263 af 15. december 2008. Kvalitetssystem er udviklet og opfylder ISO13485:2016 som Dripmate blev certificeret til 27 september 2017, og tidligere var kvalitetssystem certificeret og fyldte ISO13485:2012.

Dripmate - Medical Device

Tilmeld nyhedsbrev: