Historie

DRIPMATE A/S – Historie

Dripmate A/S er en dansk virksomhed, som blev grundlagt i 2007 med et ønske om at ændre mulighederne indenfor intravenøs behandling gennem vores produkt til gavn for patienter, idet vores produkt skulle være let at betjene, pålidelig og driftssikker på en økonomisk attraktiv måde for Hospitaler og andre brugere af produktet. Dripmate A/S er i dag fortsat et aktieselskab.

En første CE-mærket batch blev udgivet i 2014. Batchen blev brugt til intensiv markedsundersøgelse for at udvikle en forretningsplan og markedsføre produktet. I 2015 fik Dripmate A/S delvis tilskud af Markedsmodningsfonden, og en komplet makeover af produktet fandt sted for at imødekomme de fremkomne markedskrav.

Første produktion af Dripmate-pumpen blev sendt på marked i oktober 2017 via vores franske distributør MacoPharma.

Dripmate-pumpe: Dripmate A/S har udviklet et innovativt apparat til kontinuerlig intravenøs medicinering. Kontinuerlig intravenøs medicinering er en af de mest anvendte behandlingsformer på hospitaler verden over.

Dripmate-pumpen løser en lang række uhensigtsmæssige udfordringer i forbindelse med en traditionel kontinuerlig intravenøs behandling. Ved brug af Dripmate-pumpen kan gennemføres en mere præcis intravenøs dosering og derved gives en større sikkerhed for, at patienterne får den korrekte mængde medicin.

Ved traditionel intravenøs behandling forekommer der mere end 20 % behandlingsstop. Dripmate-pumpen vil adressere og minimere disse uplanlagte behandlingsstop og dermed opnås en hurtig indgriben fra sundhedsfagligt personale. Tilknyttet sundhedsfagligt personale vil desuden kunne overvåge flere patienter mere tæt under kontinuerlig intravenøs behandling ved benyttelse af Dripmate-pumpen end med den nuværende traditionelle metode, da Dripmate giver både audio og visuelle alarmer. Ved benyttelse af Dripmate opnås der således et væsentligt kvalitativt løft og samtidig opnås der væsentlige ressourcebesparelser, da alle typer dropslanger kan benyttes.

Dripmate er en unik, idet Dripmate som en Medical Device ikke kræves kalibrering eller løbende vedligeholdelse, hvilket tillige giver ressourcebesparelser i teknisk afdeling på sygehusene.

I 2018 blev der foretaget forbedringer, så produktets sprogvarianter blev udvidet, og samtidig blev det ændret til at der alene var en version med flere sprog. Dripmate findes på følgende sprog Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk, Hollandsk (Dutch) og Dansk.

Tilbagemeldinger fra markedet viste at der var behov for en speciel nat funktion, som produktet derfor også blev opgraderet med.

Bestyrelse: Dripmate A/S består af en professionel bestyrelse med

  • Arne Kaae som bestyrelsen formand, med en Cand. Pharm og over 30 års ansættelse hos Novo Nordisk som Senior Vice President.
  • Karsten Lollike, MD 1990, Ph.D 1997 og aktuelt tilknyttet Novo Nordisk som Corporate Vice President, QPPV.
  • Bo Eklund, Cand. Merc. Aud med betydelig ledelseserfaring bl.a. som tidligere direktør i SAS Handling, Bombardier Transportation A/S samt Senior Vice President Falck Europa.
  • Henrik Oehlenschlæger, Advokat (H), medlem af advokatrådet, formand for advokatsamfundets responsumudvalg.
  • Berit Ahlmann Thomsen, autoriseret sygeplejerske (RN) 1988 samt anæstesiologisk sygeplejerske (CRNA) 1998, Diplom i uddannelse, vejledning og forandringsprocesser 2011. Aktuelt tilknyttet Blodbanken, Rigshospitalet for stamcellehøst.

Arne Kaae har været tilknyttet til selskabet siden dets etablering i 2007. Arne Kaae har været bestyrelsesformand i hele perioden. I 2017 blev der foretaget en certificering til CE, og der blev, samtidigt med den løbende udviklingen af produktet, etableret en produktionslinje under regulering af kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 13485:2012 og indgået distributionsaftaler for at dække flere europæiske lande.

Personale: I 2017 tiltrådte 1 design ingeniør og 1 mekanisk ingeniør. I 2018 tiltrådte yderligere 1 Mekanisk Ingeniør.

Certificeringer: Dripmate A/S blev i 2017 CE certificeret underlagt EU-direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr, samt den danske bekendtgørelse nr. 1263 af 15. december 2008. Kvalitetssystem er udviklet og opfylder ISO13485:2016 som Dripmate blev certificeret til 27 september 2017.

I 2018 blev kvalitetsstyringssystem opgraderet til DS EN/ISO13485:2016.

CE mærke udstedt af Bureau Veritas, Italy 27.04.2017.

ISO13485:2016 certificering udstedt af Bureau Veritas, Danmark 02.07.2018.

Beliggenhed: Dripmate A/S er beliggende i Symbion, et udviklingshus med ca. 400 andre nye innovative virksomheder, universiteter og statslige organisationer. Symbion er beliggende på Fruebjergvej 3, 2100 København Ø i rolige omgivelser med grønne områder samt gode forbindelser til offentlig transport.

Dripmate - Medical Device